Diyar-i Türk
Diyar-i Türk

Çalıştay 36 Maddelik Bildiri İle Sonuçlandı

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle “Makedonya’daki Türkçe Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay düzenlendi. Yüksek düzeyde bir katılımın sağlandığı çalıştayda, bakanlığın öğretmenler ve ilgili uzmanlarla hazırladığı 36 maddelik çözüm önerileri çalıştayın sonuç bildirisi olarak yayınlandı. Bildiride şu […]

26 Aralık 2016 - 0:50 'de eklendi ve 606 kez görüntülendi. A+A-

Çalıştay 36 Maddelik Bildiri İle Sonuçlandı

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle “Makedonya’daki Türkçe Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Yüksek düzeyde bir katılımın sağlandığı çalıştayda, bakanlığın öğretmenler ve ilgili uzmanlarla hazırladığı 36 maddelik çözüm önerileri çalıştayın sonuç bildirisi olarak yayınlandı.

Bildiride şu maddeler yer aldı:

 1.   1-Makedonya’daki Türkçe Eğitimde karşılaşılan sorunların çözümü ve Türkçe Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkçe Eğitimi ilgilendiren başta belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda Türklerin istihdam edilmesi
 2.   2-Makedonya Cumhuriyetinde Türkçe Eğitim ve öğretimin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerle ilgili olarak işlerin tespiti ve takibinde aktif rol almak üzere Türk öğretmenlerin teşkilatlanması; bu amaca yönelik olarak bir Türk Öğretmenler Sendikası’nın kurulması, bu sendikanın kuruluşuyla ilgili ilk çalışmaları yapmak üzere üç kişilik bir kurucu yönetimin oluşturulması
 3.   3-Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet için seminerlerinin Türk öğretmenler için Türkçe düzenlenmesi. Hizmet için kurslar için hazırlanacak materyallerin de Türkçe hazırlanarak dağıtılması.
 4.   4-Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde; Makedonya’da Türkçe eğitim veren öğretmenlerin, bilgi ve becerilerinin arttırılması, alanları ile ilgili bilimsel yeni gelişmelerden haberdar olmaları amacıyla Türkiye’de hizmet içi kurslarına katılmalarının sağlanması.
 5.   5-Makedonya’da ders kitaplarının Türkçe ’ye tercümesinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla, bir tercüme bürosunun kurulması ve bu tercüme bürosunda branş öğretmenlerinin yanında Türk dili açısından kitapları düzeltecek Türkçe uzmanlarının da bulundurulması.
 6.   6-Makedonya’da eğitim sürecinde okutulan ders kitapları ve diğer materyallerdeki milletlere yapılan hakaret içerikli ifadelerin kaldırılması.
 7.   7-Mevcut müfredatın gözden geçirilerek çağdaş şartlar çerçevesinde güncellenmesi.
 8.   8-Türkçe eğitim lektür kitapları listesinin güncellenerek bu kitapların basılmasının sağlanması.
 9.   9-Makedonya’da Türkçe yayın yapan yayınevlerinin desteklenmesi ve eğitim süreciyle bağlantılı olarak koordineli çalışmalarının sağlanması. Makedonya’da yayınlanana Türkçe süreli yayınların eğitim sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için desteklenmesi ve birbirileriyle anlaşmalarının sağlanması; hali hazırda çıkmakta olan çocuk dergilerinden birinin birinci kademe için, diğerinin ise ikinci kademeye yönelik olarak çıkmasının sağlanması, bu materyallerin okullarda bulundurulması.
 10.   10-Makedonya’nın muhtelif şehirlerinde Türkçe yayınların teşhir ve satışının yapıldığı, kültür ve eğlence özelliği de olan kitap kafelerin açılmasının teşvik edilmesi.
 11.   11-Makedonya’daki Türkçe Eğitim veren okulların her birinin, Türkiye’deki bir okulla kardeş okul yapılmasının sağlanması ve bu bağlamda Makedonya’nın kendi içinde de Türkçe eğitim veren okulların kardeşleştirilmesi.
 12.   12-Makedonya’da eğitim kalitesinin arttırılması için karma sınıf uygulamasından vazgeçilmesi.
 13.   13-Örgün eğitime ilk adım niteliğini taşıyan okul öncesi eğitim kreşlerin sayısının arttırılması ve özel kreşlerin açılmasında Makedonya devletinin verdiği teşviklerden faydalanılması.
 14.   14-Makedonca, Arnavutça ve Sırpça eğitim gören öğrencilerin, seçmeli ders olarak Türkçeyi seçebilmelerinin sağlanması.
 15.   15-Türkçe eğitim alamayan soydaşların bulundukları bölgelerde Türkçe eğitim veren sınıfların açılması.
 16.   16-Medreselerde eğitim gören öğrencilerin diğer orta öğrenim öğrencilerinin sahip olduğu haklara sahip olabilmeleri için, denklik için gerekli olan derslerin bu okullara konulması ve medrese mezunlarına üniversitelere giriş yolunun açılması.
 17.   17-Eğitimi Geliştirme Ajansı, Eğitim Müfettişliği, Devlet Sınav Merkezi ve Orta Mesleki Eğitim merkezlerinde Türk kadrolarının istihdam edilmesi ve bunların Üsküp ve bölgeler bazında görev yapmalarının sağlanması.
 18.   18-Makedonya’da Yükseköğretimde, Türkçe öğretiminin kaliteli bir hale getirilmesi için, Türkoloji ve Şarkiyat bölümlerinde Türkçe hazırlık sınıflarının açılması ve hazırlık eğitiminin, Türkiye’den görevlendirilecek Türkçe eğitimde uzman hocalar tarafından yürütülmesinin sağlanması.
 19.   19-Üniversite eğitim için Türkiye’ye giden öğrencilerin geri dönmesinin sağlanabilmesi için YTB mevzuatlarının 2 yıl Türkiye’de, 2 yıl Makedonya’da okunacak şekilde burs sistemini güncellenmesi.
 20.   20-Makedonya dışından YTB aracılığı ile Türkiye’de okumak için başvurup, yükseköğretime yerleştirilmeyen öğrencilerin Makedonya’daki Türkçe eğitim veren üniversitelere YTB burslusu olarak yönlendirilmesinin sağlanması.
 21.   21-Makedonya’da Türkçe eğitim yapan özel ve devlet üniversitelerinin arasında işbirliğinin sağlanması.
 22.   22-Makedonya’da görev yapan yerli hocalara kendi üniversiteleri aracılığıyla bilimsel toplantılara katılabilmeleri için maddi destek verilmesinin sağlanması.
 23.   23-Makedonya’da Türkçe eğitim her kademesinde kadro açılması için mevzuatta yer alan iç hukuk yollarının kullanılmasının sağlanması, bu yollar tüketildikten sonra sonuç alınamazsa yasal yollarla haklarının aranması.
 24.   24-Yükseköğretim kurumlarının öğrenci işlerinde Türk öğrencilerden sorumlu, Türkçe bilen bir memurunun bulundurulması.
 25.   25-Yükseköğretimde, öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının işler hale getirilmesi.
 26.   26-Türkçe eğitim veren yükseköğretim kurumlarında bitirme tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinin Türkçe yazılarak, Türkçe savunma yapılmasının sağlanması.
 27.   27-Eğitim fakültelerinin bütün branşlarında, Türkçe eğitim verecek kadroların ve Türkçe materyallerin sağlanması.
 28.   28-Türkoloji ve Şarkiyat bölümlerinde Yunus Emre Enstitüsüne ait Türk Odaları’nın oluşturulması.
 29.   29-Türkoloji ve Şarkiyat Türk Dili bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve Pedagoji Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının stajlarının/öğretmenlik uygulamalarının Türkçe eğitim veren okullarda yapmalarının sağlanması.
 30.   30-Türkoloji ve Şarkiyat Türk Dili bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve Pedagoji Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının Pedagojik  Formasyon eğitimi ile ilgili derslerine alan uzmanı Türk akademisyenlerin girmesinin sağlanması.
 31.   31-Yunus Emre Enstitüsü aracılıyla Makedonya yükseköğreniminde görevlendirilen öğretim elemanlarının en az üç yıl kesintisiz görevlendirilmesinin sağlanması.
 32.   32-Üniversitelerde Türkçe sevdalıları öğrenci topluluklarının kurulmasının teşvik edilmesi ve bu toplulukların Türkiye’deki öğrenci topluluklarıyla irtibatlarının sağlanması.
 33.   33-Makedonya’da Türkçe yaygın eğitimi kapsamında 24 saat Türkçe yayın yapacak ulusal bir radyonun desteklenmesi.
 34.   34-Makedonya’da Türkçe eğitimin her aşamada yaşatılmasını sağlamak adına, yükseköğretimde de Türkçe eğitim yapan üniversitelerin desteklenmesi, akredite edilerek denkliğinin verilmesi.
 35.   35-Makedonya bünyesinde hizmet verecek, Yahya Kemal Beyatlı Türkoloji Enstitüsünün işler hale getirilmesi ve bu enstitü bünyesinde bütün Balkanlara hizmet verebilecek bir Türkoloji İhtisas Kütüphanesinin kurulması.
 36.   36-Yunus Emre Enstitüsünün, ihtiyaç olması halinde Üsküp dışında da Türkçe kursları açması ve Makedonya genelindeki mevcut Türkçe kurslarının Yunus Emre Enstitüsünün gözetiminde yürütülmesinin sağlanması.
a44cf29e-5690-4826-95db-a5ada6b1a411
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
KIZILAY….! KIZILAY….!

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Y...

Türk işadamlarını Karadağ’ın arkasında bekleyen kara kumpas! Türk işadamlarını Karadağ’ın arkas...

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Y...

“Ben bir Türk Dünyası vatandaşıyım!” “Ben bir Türk Dünyası vatandaşıyım...

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Y...

KİŞİNEV’E DENEYİMLİ BÜYÜKELÇİ KİŞİNEV’E DENEYİMLİ BÜYÜKELÇİ...

Her yıl 21 Aralık’ta kutlanan Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığının himayesinde, TİKA ve Y...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Bölünmüşlük Koltuğu Kaybettirdi! Bölünmüşlük Koltuğu Kaybe...

Kosova’da yaklaşık 100 gündür süren hükümet krizi nihayet so...

KIZILAY….! KIZILAY….!

Milletimizin asırlık çınarı KIZILAY son bir haftadır gündemi...

25. yıl coşkusu Türkiye’ye taşındı 25. yıl coşkusu Türkiye&#...

Gagauz Özerk Yeri’nin 25. Kuruluş yıldönümü Gagauzlar Derneğ...

Moldova’dan Ankara’ya Bozkurt büyükelçi Moldova’dan Ankara&...

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ülkesinin  Ankara Büyü...

Türk işadamlarını Karadağ’ın arkasında bekleyen kara kumpas! Türk işadamlarını Karadağ...

Binlerce Türk işadamı son yıllarda bir ülkeye geçici oturma ...

Anavatan’dan Yağcılar’a ültimatom! Anavatan’dan Yağcıl...

Kosova’nın bağımsızlığından itibaren ülkede yaşayan Türk top...

Mahir Amcan, Sencar kankan ve sen o gece neredeydiniz? Mahir Amcan, Sencar kanka...

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye-Kosova ilişkilerini geren bir ge...

Ankara’dan abim gelmiş Komrat’ta bir bayram havası! Ankara’dan abim gel...

Bir söz vardır; “Devletlerarası ilişkilerde duygusallık olma...

Gökoğuz diyarında ağlatan sahneler..! Gökoğuz diyarında ağlatan...

Resmî ziyareti dolayısıyla Moldova’da bulunan Cumhurbaşkanı ...

“Gagauzya’nın Moldova’yla ilişkilerimizde özel bir konumu vardır” “Gagauzya’nın Moldova’yla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzer...

Foto Galeri
Türkiye HABERLERİ
Video Galeri